تماس با پرین طب

اطلاعات پرین طب

دفتر قم :

استان قم - شهر قم - خیابان 7 تیر - بن بست شکری - پلاک 355 - طبقه اول

دفتر تهران :

تهران ، سه راه جمهوري ، خيابان شيخ هادي